top of page

Dokumenty pro rozhodčí 

Řád rozhodčích

naposledy změněno dne 26.2.2024, platné od 15.3.2024

Protokol o absolvované hospitaci - postupové zkoušky

platné od 1.1.2013

Protokol o absolvované hospitaci - oficiální závody

platné od 1.1.2013

Předávací protokol - čtečka pro rozhodčí

naposledy změněno dne 9.5.2017, platné od 9.5.2017

Žádost kandidáta na posuzování zkoušek a závodů

naposledy změněno dne 10.5.2021, platné od 10.5.2021

Pravidla proplácení akcí pořádaných klubem DDCCR

naposledy změněno dne 18.2.2016, platné od 1.3.2016

Kárný řád ČKS

.

Etický kodex rozhodčích

naposledy změněno dne 7.3.2021, platné od 1.4.2021

Postup komise rozhodčích při přezkoumání zkoušky

naposledy změněno dne 7.10.2015, platné od 7.10.2015

bottom of page