top of page
kokrady.jpg

Žádost o titul MoD a CoD

Za postupové zkoušky dogdancingu splněné na známku „výborně“ získá tým následující tituly:

MoD MD – Master of Dogdancing divize Musical Dressage – pokud tým složí zkoušky MD1, MD2 a MD3

MoD HtM – Master of Dogdancing divize Heelwork to Music – pokud tým složí zkoušky HtM1, HtM2 a HtM3

MoD F – Master of Dogdancing divize Freestyle – pokud tým složí zkoušky F1, F2 a F3

MoD DwD – Master od Dogdancing divize Dance with Dogs – pokud tým složí zkoušky DwD1, DwD2 a DwD3

MoD 1 – Master of Dogdancing 1. stupně – pokud tým složí zkoušky všech divizí na prvním stupni

MoD 2 – Master od Dogdancing 2. stupně – pokud tým složí zkoušky všech divizí na druhém stupni

MoD 3 – Master of Dogdancing 3. stupně – pokud tým složí zkoušky všech divizí na třetím stupni

CoD – Champion of Dogdancing – tento titul získá tým za úspěšné složení všech 12 zkoušek dogdancingu

   Při získání titulu si každý závodník musí zažádat o jeho udělení řádně vyplněným formulářem (viz dokument Žádost o udělení titulu MoD, CoD v sekci Ke stažení), který zašle Iloně Machové na e-mail: ila.machova@gmail.com

   Předávání titulů probíhá celoročně vždy na akci DDCCR. Závodník si musí zažádat do 1 roku od splnění podmínek pro udělení titulu MoD a CoD o ocenění. Po uplynutí této doby je možnost si o titul zažádat, ovšem bude vyroben na náklady žadatele. Pokud si žadatel ocenění nevyzvedne do 1 roku od zaslání žádosti, nárok na ocenění propadá.

bottom of page